Zařízení blower door se sestává z velkoprůměrového ventilátoru zasazeným v rámu s plachtou ve dveřích popř. okně v obvodové stěně, pomocí kterého je vytvořen v budově podtlak i přetlak při tlakovém rozdílu 50 Pa. Tímto měřením lze zjistit, kolik vzduchu proudí netěstnostmi do interiéru. Postup celého měření je standardizovaný.

Nejčastěji se používá pro lokalizaci netěsnosti u pasivních domů, roubenek nebo podkrovních bytů, kdy se obvodová stěna skládá z více konstrukčních prvků a tak je náchylnější na různé netěsnosti. U pasivních domů jsou testy nezbytnosti pro dosažení správné účinnosti řízení větrání interiéru. Netěsnosti je nutné odstranit z důvodu pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce obvodového pláště, kde působením chladného vzduchu dochází ke kondenzaci vlhkosti.

Velice důležité je udržovat postupy měření a zařízení aktuální. Měřící zařízení by se mělo pravidelně kalibrovat. Důležité jsou především přesná měření teploty, tlaku a rychlosti proudění. Povolené tolerance jsou pro teplotu ±1 K, pro tlak ± 2 Pa a rychlost proudění vzduchu ±7%. Pokud je kalibrace zanedbána nebo provedena nedbale, vnáší se do naměřeních hodnot chyba. Dále je při měření zadat co nejpřesněji vnitřní objem budovy. Vzhledem k tomu, že se naměřená hodnota vztahuje k objemu měřené budovy, je tato hodnota do určité míry rozhodující. Tyto požadavky zajistí akreditace zkoušky Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Zdroj: Wikipedia.org